Duszpasterze

Kapłani

W parafii posługę duszpasterską sprawują Ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego

Proboszcz:
O. Maciej Sierzputowski CSSp             tel: 797 907 354

Wikariusze:
O. Rafał Kiedrowicz CSSp                       tel: 797 692 759

Pomoc duszpasterska:
O. Krzysztof Ferenc CSSp                       tel: 517 643 589

Rezydenci:
O. Adam Wedmann CSSp                        tel. 513 084 293

Zakrystianin:
Br. Andrzej Kuczyński CSSp                    tel. 602 684 012

_____________________________

Zakrystianie- wolontariusze:
Henryk Nagajek
Artur Paprocki
Wiktoria Machyńska

_____________________________

Poradnictwo Rodzinne:
(vacat)

_____________________________

Katechetki w Szkole Podstawowej nr 38:
(p. Małgorzata Bonna)
p. Hanna Lejbman
p. Marzena Liwak

telefon:
(parafia: 52 379 96 87)
(szkoła: 52 36 38 918)

_____________________________

Katecheza przyparafialna (katecheza przed bierzmowaniem):
duszpasterze i wolontariusze z grup apostolskich: m.in.  z Odnowy w Duchu Świętym