DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

24 marca obchodzony będzie Narodowy Dzień Życia,
ustanowiony w przez Sejm 2004 roku.

Natomiast w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
w tym roku wyjątkowo przeniesiona z 25 marca na 8 kwietnia,
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie obchodził
Dzień Świętości Życia
i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Również w naszej wspólnocie, jak każdego roku,
podejmiemy Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.