Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Odnowa – kim jesteśmy ?

Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Bydgoskiej

Odnowa w Duchu Świętym zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jako ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, które służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła; w otwartości na działanie Ducha Św. należy je rozpoznać, uświadomić i uczynić z nich nowy fundament wiary. Członków wspólnoty łączy umiłowanie Chrystusa, szczególna wrażliwość na działanie Ducha Św. oraz wspólnotowa modlitwa (uwielbienie Pana Boga, modlitwa chwały, modlitwa Pismem św.). Podstawową formą ewangelizacji proponowaną przez Ruch jest „Seminarium Życia w Duchu Św.” Pierwsze spotkanie grup Odnowy w Polsce odbyło się w r. 1977; I  Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Św. miał miejsce w Częstochowie w 1983 r. W r. 1993 Stolica Apostolska zatwierdziła Statuty ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej). Obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy). KZK nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot. Od 1997 r. przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła.

Liderami Wspólnoty „W Drodze” w naszej Parafii są: Joanna i Leszek Pieczka

Opiekunem jest : o. Maciej Sierzputowski CSSp

Spotykamy się w każdy poniedziałek, zaraz po wieczornej Mszy św., na wieczorach uwielbienia.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca przeżywamy Adorację Jezusa Eucharystycznego.

Diecezjalny Koordynator Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym: ks. Dawid Perlik dawidperlik@gmail.com

Diecezjalny Koordynator Świecki:  Grażyna Kotkowicz

Adres strony internetowej: www.odnowabydgoska.pl

Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. istnieją przy bydgoskich parafiach: Chrystusa Króla; MB Królowej Męczenników; Zmartwychwstania Pańskiego; św. Andrzeja Boboli (Jezuici); św. Jana Apostoła i Ewangelisty; św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty; Świętej Rodziny; św. Wojciecha; Matki Boskiej Ostrobramskiej, Ducha Świętego; Świętych Polskich Braci Męczenników; Matki Boskiej Nieustającej Pomocy; Kaplica ss. Klarysek ul. Gdańska.

Ponadto, Wspólnoty Odnowy istnieją przy parafiach poza bydgoskich naszej diecezji: Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach; św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle; Wniebowzięcia NMP w Złotowie; św. Małgorzaty w Śmiłowie; NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej oraz Grupa Modlitewna przy Zakładzie Karnym w Potulicach.

HISTORIA
WSPÓLNOTY ODNOWY w DUCHU ŚWIĘTYM „W DRODZE”
przy parafii pw. Ducha Świętego w Bydgoszczy

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „W drodze” powstała,  z woli Pana, w dniu 20 lutego 2007 roku  przy parafii Ducha Świętego w Bydgoszczy.   Zawiązanie wspólnoty poprzedzone zostało wieloma modlitwami do Ducha Świętego, przy pełnym poparciu i błogosławieństwie ze strony o. Czesława Chabielskiego, założyciela i opiekuna wspólnoty  Odnowy w Duchu Św. ”Miłość Maryi” przy Parafii św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy oraz zgody ówczesnego naszego proboszcza o. Marka Karczewskiego.  Wspólnota „Miłość Maryi” była matką naszej wspólnoty, tu przeżywaliśmy nasze pierwsze Seminarium Odnowy Wiary, stąd wywodził się nasz pierwszy lider Włodzimierz Lipowicz. Na nasze pierwsze spotkanie zaprosiliśmy lidera i animatorów ze wspólnoty „Miłość Maryi” w celu złożenia świadectw na temat co im dała wspólnota.

Wkrótce po zawiązaniu wspólnoty, która liczyła ok. 30 osób, w wyniku losowania wyłoniła się nazwa grupy. Każdy  z członków podawał na karteczkach swoje propozycje nazwy. Ostatecznie po wielu modlitwach jednogłośnie wybraliśmy nazwę „W drodze”. Czuliśmy, że jesteśmy w drodze do poznawania Boga, zgłębiania Bożych tajemnic, na drodze naszej przemiany duchowej, w drodze do świętości. To były nasze pierwsze kroki, z początku bardzo nieporadne, w miarę upływu czasu, w miarę pogłębiania naszych relacji z Bogiem i współpracy z Duchem Świętym coraz bardziej pewne.

Nasze osobiste motywacje przynależności do Wspólnoty były bardzo różne, czasem wydawałoby się przypadkowe, ale my wiemy, że u Boga nie ma przypadków. To On powołał nas do służby, dzięki Niemu jesteśmy razem, możemy przeżywać wiele radosnych chwil, porywów serca związanych z głębokim uczuciem obecności wśród nas miłującego Boga.

Spotykamy się w każdy poniedziałek na Eucharystii o godz. 18.00, po której kontynuujemy modlitwę uwielbienia.

Od 2010 roku w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca animujemy adorację Najświętszego Sakramentu w intencji o świętość kapłanów.

W ostatni poniedziałek miesiąca nasze spotkania były szczególnie poświęcone Maryi.

Po ukończeniu przez niektórych członków wspólnoty Szkoły Modlitwy Wstawienniczej, we wtorki w ramach dyżurów, posługiwaliśmy modlitwą wstawienniczą dla potrzebujących z parafii  i okolic. W czasie dyżurów możliwy był również kontakt z psychologiem, psychiatrą oraz kapłanem. W trakcie posługi wspierała nas grupa modlitwy osłonowej.

Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach, forach charyzmatycznych, rekolekcjach oraz seminariach.

W 2007 roku nasza wspólnota uczestniczyła w akcie intronizacji Chrystusa Króla, wszyscy uznaliśmy Jezusa za króla naszego życia.

Po latach rozkwitu nadeszły problemy. Wspólnota zaczęła się kurczyć, wiele osób odeszło z różnych powodów, straciliśmy charyzmaty, nasze spotkania miały tylko charakter modlitewny. Pandemia ostatecznie zakończyła nasze posługiwanie modlitwą wstawienniczą. Pomimo trudności trwaliśmy nieustannie na modlitwie pokładając nadzieję w Panu.

Po kilku latach nasze prośby i błagania zostały wysłuchane.

W 2021 roku odbyliśmy 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Maryi.

W 2022 roku 25.04-13.06 wspólnota „Miłość Maryi” za natchnieniem Ducha Św. przeprowadziła w naszej parafii razem z naszym  opiekunem o. Maciejem Seminarium Odnowy Wiary. Owoce tego seminarium przeszły nasze oczekiwania. Jeszcze raz doświadczyliśmy miłości i mocy naszego Pana.

Dzięki seminarium nasza grupka licząca ok. 10-15 osób (głównie starszych i schorowanych) powiększyła się do ok. 50 osób, głównie młodszych.

Obecnie budujemy naszą odnowioną wspólnotę, pragniemy poczuć jedność i odszukać naszą drogę, jaką przygotował dla nas Bóg. Odkrywamy charyzmaty. Wciąż jesteśmy w drodze.

Delegacja z naszej wspólnoty uczestniczy w Kursie Budowania Wspólnot, który ma nam ułatwić znalezienie własnej tożsamości i zbudowanie silnej wspólnoty opartej na miłości wzajemnej oraz służbie w mocy Ducha Świętego.

Opiekuni duchowi w latach 2007-2022:
o. Krzysztof Dybowski, o. Marek Karczewski, o. Bartłomiej Kupś, Mirosław Depka, o. Sławomir Barciszewski, o. Marek Reiwer, o. Maciej Sierzputowski

Liderzy w latach 2007-2022:
Włodzimierz Lipowicz, Danuta Syrek, Alicja Kantak, Danuta Stalińska, Barbara Bzowska