Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

Odnowa – kim jesteśmy ?

Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Bydgoskiej

Odnowa w Duchu Świętym zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, jako ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, które służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła; w otwartości na działanie Ducha Św. należy je rozpoznać, uświadomić i uczynić z nich nowy fundament wiary. Członków wspólnoty łączy umiłowanie Chrystusa, szczególna wrażliwość na działanie Ducha Św. oraz wspólnotowa modlitwa (uwielbienie Pana Boga, modlitwa chwały, modlitwa Pismem św.). Podstawową formą ewangelizacji proponowaną przez Ruch jest „Seminarium Życia w Duchu Św.” Pierwsze spotkanie grup Odnowy w Polsce odbyło się w r. 1977; I  Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Św. miał miejsce w Częstochowie w 1983 r. W r. 1993 Stolica Apostolska zatwierdziła Statuty ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej). Obszar całej Polski obejmuje swym działaniem Krajowy Zespół Koordynatorów. W jego skład wchodzą koordynatorzy diecezjalni (duchowni i świeccy). KZK nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot. Od 1997 r. przy Krajowym Zespole Koordynatorów działa Komisja Teologiczna. Jej zadaniem jest troska o wierność Odnowy oficjalnej nauce Kościoła.

Odpowiedzialny w parafii Ducha Świętego : o. Maciej Sierzputowski CSSp

Diecezjalny Koordynator Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym: ks. Dawid Perlik dawidperlik@gmail.com

Diecezjalny Koordynator Świecki:  Adam Szamraj

 

Adres strony internetowej: www.odnowabydgoska.pl

Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. istnieją przy bydgoskich parafiach: Chrystusa Króla; MB Królowej Męczenników; Zmartwychwstania Pańskiego; św. Andrzeja Boboli (Jezuici); św. Jana Apostoła i Ewangelisty; św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty; Świętej Rodziny; św. Wojciecha; Matki Boskiej Ostrobramskiej, Ducha Świętego; Świętych Polskich Braci Męczenników; Matki Boskiej Nieustającej Pomocy; Kaplica ss. Klarysek ul. Gdańska.

 

Ponadto, Wspólnoty Odnowy istnieją przy parafiach poza bydgoskich naszej diecezji: Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach; św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle; Wniebowzięcia NMP w Złotowie; św. Małgorzaty w Śmiłowie; NMP Niepokalanie Poczętej w Górce Klasztornej oraz Grupa Modlitewna przy Zakładzie Karnym w Potulicach.

 

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Polsce: www.odnowa.org

ICCRS – International Catholic Charismatic Renewal Services (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej): www.iccrs.org