„JEZUS i TRUDNOŚCI”

Kilka zdjęć  z tegorocznych wielkopostnych rekolekcji,
poprzez które naszą Wspólnotę poprowadził o. Paweł Kowalski SJ
wraz z zespołem „Mocni w Duchu” z Łodzi.
Hasło naszych rozważań to „Jezus i trudności”.
Próbowaliśmy spojrzeć w oczy kilku głównym trudnościom,
które w nas sprzeciwiają się doświadczeniu Bożej Miłości i…
oddać to wszystko Panu…

Dzięki Bogu za ten czas!!!