Schola dziecięca

SCHOLA DZIECIĘCA

która animuje grą i śpiewem
przede wszystkim niedzielne Msze Święte
z udziałem dzieci,
które sprawowane są o godz. 11.00.

Opiekunami są:

Anna Lechnio i Jakub Walczak

___________________

Tel: 696 392 861
Mail: jakubwalczak@nordhaus.pl

___________________

ZAPRASZAMY!!!