NIECH ROSNĄ KU RADOŚCI

Teren przy naszym kościele znowu nieco się zmienił…
Dziękujemy z całego serca wszystkim,
którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w piątkową akcję sadzenia drzew i krzewów.
Dziękujemy za obecność, za radość,
za ducha wspólnoty, za poświęcony czas…
JESTEŚCIE KOCHANI!!!
Dziękujemy też Fundacji IMMO za ufundowanie drzewek
i pomoc w ich posadzeniu…
Mamy nadzieję, że wszystkie drzewka przyjmą się
i będą dzielnie rosły ku naszej radości…