Parafialny Zespół Caritas

CARITAS

Parafialny Zespół Caritas
dyżuruje w salce obok biura parafialnego
w środy od 17:00 do 18:00

Parafialny Zespół Caritas (Parafia Ducha Świętego):

Przewodniczący: o. Maciej Sierzputowski CSSp; tel: 797 907 354

P. Irena Wysocka; tel: 606 133 160
e-mai: irenwys@wp.pl

P. Urszula Wejs; tel: 506 514 076
e-mai: ulaweis@gmail.com

_______________________________

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Organizacja powstała na podstawie umowy Państwo-Kościół;
w Diecezji Bydgoskiej założona w r. 2004.
Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną
dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka,
wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości.
Parafialnemu Zespołowi Caritas przewodniczy proboszcz
organizując działalność z pomocą świeckiego zastępcy.

Siedziba: ul. Cienista 2, 85-819 Bydgoszcz, 52-371-67-21, 52-371-65-97; caritas@caritas.bydgoszcz.plbydgoszcz@caritas.pl

Dyrektor: ks. prał. Wojciech Przybyła

Strona internetowa: www.bydgoszcz.caritas.pl

_______________________________

Parafialne Zespoły Caritas w bydgoskich parafiach: Chrystusa Króla; Ducha Świętego; Matki Boskiej Częstochowskiej; Matki Boskiej Królowej Męczenników; Matki Boskiej Nieustającej Pomocy; Matki Bożej Zwycięskiej; Miłosierdzia Bożego; Najświętszego Serca Pana Jezusa; Niepokalanego Poczęcia NMP; NMP Królowej Polski; Opatrzności Bożej; Przemienienia Pańskiego; św. Andrzeja Boboli; Świętych Apostołów Piotra i Pawła; św. Jadwigi Królowej; św. Józefa; Świętego Krzyża; św. Łukasza Ewangelisty; Katedralnej św. Marcina i św. Mikołaja; św. Marka Ewangelisty; św. Mikołaja; Świętych Polskich Braci Męczenników; Świętej Rodziny; św. Stanisława Biskupa i Męczennika; Świętej Trójcy; św. Wojciecha; Wniebowstąpienia Pańskiego

Koła Caritas w bydgoskich szkołach:

Gimnazja: Nr 5 (Par. MB Królowej Męczenników); Nr 9 (Par. MB Zwycięskiej); Nr 20 (Par. św. Jadwigi Królowej); Nr 23 (Par. MB Nieustającej Pomocy); Nr 24 (Par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła); Nr 32 (Par. Wniebowstąpienia Pańskiego); Nr 46 (Par. MB Nieustającej Pomocy)

Szkoły Podstawowe: Nr 10 (Par. Świętej Trójcy); Nr 28 (Par. Opatrzności Bożej); Nr 38 (Par.  Ducha Świętego); Nr 58 (Par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła); Nr 64 (Par. Wniebowstąpienia Pańskiego); Nr 61 (Par. NMP Matki Kościoła)

Zespoły Szkół: Katolickich; Nr 1 (Par. Świętej Trójcy); Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (Par. MB Królowej Męczenników); Nr 8 (Par. św. Urszuli Ledóchowskiej); Nr 11 (Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa); Nr 21 (Par. MB Zwycięskiej); Nr 26 (Par. Świętych Polskich Braci Męczenników); Nr 28 (Par. św. Marka Ewangelisty); Ogólnokształcących Nr 1 (Par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła); Ogólnokształcących Nr 4 (Par. Chrystusa Króla); ZS Ogólnokształcących Nr 6 (Par. św. Wincentego à Paulo); ZS Spożywczych (Par. św. Józefa); ZS Szkół Specjalnych Nr 31 (Par. MB Częstochowskiej)

Akademickie Koło Caritas w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej (wsddb@caritas.pl)

CHARYZMAT

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

_______________________________

Caritas Polska: www.caritas.pl