Chór parafialny „Cor Unum”

Chór „Cor Unum Parafii Ducha Świętego w Bydgoszczy
powstał w 2015 r. z inicjatywy organisty i dyrygenta Jacka Szacho-Głuchowicza.
Swoim śpiewem uświetnia głównie uroczystości parafialne,
wykonując repertuar chóralny w układzie 3- i 4-głosowym.
Zespół występuje także podczas liturgii w innych bydgoskich świątyniach
oraz bierze udział w przeglądach chóralnych na terenie miasta i poza nim.