WIZYTA nie WIZYTACJA !!!

W niedzielę i poniedziałek 17 i 18 marca
nasza wspólnota parafialna przeżywała kanoniczną wizytację.
Taka wizytacja odbywa się co pięć lat.

Dziękujemy ojcu biskupowi, że wizytacja okazała się
niezwykle ciepłą, pełną zatroskania ojcowskiego wizytą, odwiedzinami.
Dziękujemy za ten klimat, za tą „normalność”, za serce ojca.