NIECO WSPOMNIEŃ…

Nieco wspomnień
z naszego Parafialnego Pikniku,
który przeżyliśmy 18 czerwca tego roku.
… a jest co wspominać …