STRUMIEŃ ŁASKI

27 i 28 maja po raz drugi gościliśmy w naszym kościele
Forum Charyzmatyczne Diecezji Bydgoskiej.
To był niezwykły czas doświadczania działania Ducha Świętego we wspólnocie wierzących.
Bogu niech będą dzięki za każdą chwilę,
za dar drugiego człowieka, za każde słowo, za Eucharystię…

Dzień 1 – piątek 27 maja

Dzień 2 – sobota 28 maja