ZACZYNAMY NOWY ROK

Rozpoczynamy okres Adwentu,
czyli radosnego (koniecznie radosnego!!!)
oczekiwania na przyjście Pana.
Adwent ma dwie części i ważne jest, żeby przeżyć je zgodnie
z właściwym dla nich bogactwem.
Część pierwsza, aż do 16 grudnia, chce ożywić w nas postawę radosnego,
pełnego nadziei oczekiwania na ostateczne przyjście
Pana Jezusa na końcu czasów.
Natomiast część druga, od 17 do 24 grudnia,
to czas radosnego przygotowania
na świętowanie Bożego Narodzenia.

W dobrym przeżywaniu tego czasu pomagać nam będzie
codzienne Słowo Boże (naprawdę warto do niego zaglądać każdego dnia)
oraz liturgia z tak pięknie wpisującą się w ten czas
Mszą Świętą ku czci Najświętszej Maryi Panny,
popularnie nazywaną Roratami.

W naszym kościele Roraraty od poniedziałku do soboty o 6.00 rano,
a Roraty dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00.

Nowy rok liturgiczny przeżywać będziemy pod hasłem:
„Posłani w pokoju Chrystusa”.
Jest to ostatni etap trzyletniego programu duszpasterskiego
Kościola w Polsce,
który poświęcony jest pięknu Eucharystii:
„Eucharystia daje życie”.