JEST CORAZ PIĘKNIEJ

Wokół naszego kościoła robi się coraz piękniej.
Bardzo szybko i sprawnie postępują prace przy modernizacji i zagospodarowaniu
terenu przy naszej świątyni.
Obecnie budowane są: pieszojezdnia, chodniki i miejsca parkingowe.
Zostało już także zamówione nowe ogrodzenie od strony ulicy Gniewkowskiej.

Oczywiście inwestycja ta jest bardzo kosztowna
i niemożliwe byłoby jej podjęcie bez Waszej ofiarności.

Za każdą pomoc już okazaną i każdą, która zostanie wyświadczona
z serca DZIĘKUJEMY!!!

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji budowy i budowniczych naszej świątyni!

Wpłat na budowę można dokonywać na konto Parafii:
Bank Pekao SA: 07 1240 1183 1111 0000 1290 6473