TO BYŁ CZAS DUCHA ŚWIĘTEGO …

W Uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa
i we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi (11 i 12 czerwca), które jest jednocześnie drugim świętem patronalnym naszej parafii i Zgromadzenia Ducha Świętego,
gościliśmy w naszej wspólnocie IV Forum Charyzmatyczne Diecezji Bydgoskiej.
To był niezwykły czas, czas powiewu Ducha Świętego, Jego czas,
który już przyniósł mnóstwo wspaniałych owoców
w postaci głównie głębokich i autentycznych
doświadczeń bliskości Boga żywego.
Prawdziwe odrodzenie dla wielu!

W przeżyciu pomagali nam Mocni w Duchu z ojcem Jackiem Olczykiem SJ oraz Marcin Zieliński no i oczywiście cała Ekipa Charyzmatycznej Bydgoszczy z Agnieszką i ks. Dawidem na czele.

Bogu niech będą dzięki za ten czas Ducha, który wiał w pięknie miłości Ojca i Syna.