Bp WIESŁAW ŚMIGIEL ADMINISTRATOREM APOSTOLSKIM DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy
i mianował administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej bpa Wiesława Śmigla.
Decyzją Ojca Świętego Franciszka biskup toruński Wiesław Śmigiel
został mianowany administratorem apostolskim diecezji bydgoskiej sede vacante.
Posługę tę będzie pełnił do czasu ustanowienia nowego biskupa bydgoskiego.
Ksiądz Biskup przyjmuje nowe zadanie w duchu odpowiedzialności za Kościół
i pokornie prosi mieszkańców diecezji bydgoskiej i toruńskiej o modlitewne wsparcie jego posługi oraz o modlitwę w intencji powołania nowego pasterza diecezji bydgoskiej.
Niech codzienna modlitwa Ludu Bożego przyczyni się do pomnożenia wiary
i umocni nadzieję w czasie oczekiwania na nowego pasterza.
(komunikat Kurii Diecezji Toruńskiej)