TO BĘDZIE PIĘKNE … !

To będzie piękne!

Niedziela, 7 marca, godz. 21.00
nasz Kościół Rektorski na Al. Jana Pawła II 117
w Bydgoszczy

Zapraszamy serdecznie bo…
to naprawdę będzie piękne!!!