BUDUJEMY NASZ WSPÓLNY DOM

W niedzielę, 9 czerwca, przeżyliśmy radośnie
3. edycję naszego Parafialnego Rodzinnego Pikniku,
który wzorem lat ubiegłych przebiegał pod hasłem:
„Budujemy nasz wspólny Dom”.

Po tych trzech latach mogliśmy zobaczyć
jak wiele już zostało zrobione w przestrzeni materialnej
ale przede wszystkim tej wspólnotowej…
znajomości, relacji, przyjaźni, więzi.
Z pomocą Bożą budujemy Kościół – wspólnotę,
za który ludzie tęsknią, w którym czują się dobrze,
do którego chętnie przychodzą.

Czas Pikniku był czasem pięknych spotkań
pośród wielu atrakcji w doświadczeniu żywej wspólnoty pełnej pasji,
zaangażowania, entuzjazmu i radości.

Ten dzień dla nas został dodatkowo ubogacony
przez srebrny jubileusz kapłaństwa naszego o. Macieja.
Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za te 25 lat jego posługi kapłańskiej
i że teraz możemy razem być w tej rodzinie parafialnej.

Wszystkim za wszystko DZIĘKUJEMY!!!