PODLIZYWAĆ SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

W środę, 22 maja, ks. bp Krzysztof Włodarczyk
udzielił sakramentu bierzmowania 60 młodym,
którzy w naszej wspólnocie, przygotowali się do pogłębienia relacji z Jezusem
poprzez przyjęcie sakramentu Bierzmowania.

Ks. biskup mówił między innymi,
że Duch Święty bardzo lubi, kiedy się Mu podlizujemy,
to znaczy wołamy Go, pozwalamy Mu działać w nas,
wprowadzać się w coraz bardziej zażyłą relację z Bogiem.

Niech tak się dzieje!
Duchu Święty, uświęcaj nas!!!

zdjęcia: FOTOPANORAMA