WIZYTACJA KANONICZNA

W najbliższą niedzielę, 17 marca,
przybędzie do nas nasz ks.  bp Krzysztof Włodarczyk
w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii.
Oficjalne przywitanie i wprowadzenie ks. Bpa nastąpi na Mszy św. o godz. 9.00.
Serdecznie na tę Mszę św. zapraszamy.
Ks. Biskup będzie głosił słowo Boże na wszystkich Mszach (za wyjątkiem Mszy św. o godz. 7.00),
spotka się z przedstawicielami i liderami wspólnot i duszpasterstw
i odwiedzi też kościół rektorski, gdzie sprawować będzie Mszę św. o godz. 19.00.

W poniedziałek, 18 marca,
odwiedzi urząd celny na ul Dalekiej i naszą SP nr 38,
a wieczorem będzie na wieczorze uwielbienia z naszą wspólnotą „W drodze”.

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wizytacji i jej dobrych owoców.