BUDOWLA z NASZYCH SERC

W środę, 8 listopada, odbyła się  inauguracja naszej nowej kaplicy.
O godz. 18.00, pod przewodnictwem o. Marcina Dusińskiego CSSp,
prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego,
sprawowaliśmy pierwszą Mszę Świętą w nowej kaplicy,
która będzie nosiła tytuł Imienia Jezus.

Obecni byli również: były o. prowincjał Marek Myśliński CSSp,
o. Marek Walkusz CSSp, obecny przełożony domu zakonnego na Al. Jana Pawła II,
brat Rafał Przybylski CSSp, nasi ojcowie: Adam, Rafał i Maciej i wielu wiernych.
O. Marcin, w homilii, powierzył nam nową kaplicę jako miejsce spotkania,
spotkania z Jezusem, z Jego Słowem, z Jego Miłością przebaczającą,
miejsce formacji i wspólnego wzrastania.

O. Maciej, w podziękowaniach, powiedział:
„Oczywiście cieszę się bardzo z tego miejsca i z jego niezaprzeczalnego piękna,
ale jeszcze bardziej cieszę się, że to piękno jest jedynie skromnym wyrazem piękna tej wspólnoty, naszej wspólnoty (…) Ta budowla nie jest z kamieni i cegieł, ona jest zbudowana z naszych serc”.

O. Maciej złożył też podziękowania budowniczym naszego kościoła:
panom: Lechowi Różyckiemu, prezesowi firmy „Lech”,
który jest przewodniczącym naszej Rady Budowy,
Zdzisławowi Ambrożkowi, architektowi i projektantowi naszej świątyni, Ryszardowi Piwowskiemu, właścicielowi firmy dekarskiej „Perfekt”,
Edwardowi Zegarlińskiemu, twórcy przepięknych witraży, które zdobią naszą nową kaplicę, Zbigniewowi Borowskiemu, który należał do Rady Budowy w początkowym jej działaniu, Adamowi Synakiewiczowi, przewodniczącemu rady Parafialnej i wszystkim Ofiarodawcom, Dobrodziejom i Przyjaciołom.

„Teraz widzicie, kto tu naprawdę buduje, bo przecież nie ja…
ja staram się jedynie nie przeszkadzać”, zakończył o. Maciej.

A po Mszy św. spędziliśmy cudowny, prawdziwie rodzinny czas przy wspólnym stole,
ciesząc się sobą i naszym dziełem.

zdjęcia: Fotopanorama