POWOŁANY dla NAJUBOŻSZYCH

Każdego roku, 2 października, Duchacze na całym świecie dziękują Bogu
za dar życia Założyciela Zgromadzenia Ducha Świętego
o. Klaudiusza Poullart des Places,
dziękują za dzieło, którym jest Zgromadzenie
i za ponad 300 lat misyjnej posługi na krańcach świata.
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!!!

Duchu Święty, który powołałeś
Klaudiusza Poullarta des Places
do ewangelizacji najuboższych,
wzywając go do założenia i formowania
spośród nich wspólnoty kapłanów,
pozwól nam iść za jego przykładem.
Udziel nam łask,
o które prosimy dzisiaj za jego wstawiennictwem,
a jego samego wynieś
do chwały wiecznej 
w Twoim Kościele.
Przez naszego pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.