BUDUJEMY nasz DOM !!!

Prace w kościele dziennym, czy też dnia powszedniego (musimy jeszcze doprecyzować nazwę) posuwają się bardzo żwawo. Mamy nadzieję, że czas letni pozwoli nam na zupełne wykończenie kościółka tak, abyśmy w nowym roku duszpasterskim mogli w pełni cieszyć się tym nowym, pięknym miejscem.

Może warto przypomnieć sobie jak rozpoczęła się ta przygoda
i w jaki sposób przebiegała aż do dnia dzisiejszego…

Tak to wyglądało w marcu 2022, czyli nieco ponad rok temu…
(łapaliśmy się z niedowierzaniem za głowę zastanawiając się,
czy ma sens porywać się na coś takiego…)

Później zadziały się takie rzeczy…

A dzisiaj wygląda to tak…

DZIĘKUJEMY wszystkim za wsparcie !!!

Jesteście KOCHANI !!!

konto budowlane Parafii: 07 1240 1183 1111 0000 1290 6473