WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Od I Niedzieli Adwentu w naszym kościele
dostępne będą wigilijne świece Caritasu
oraz poświęcone opłatki na wigilijny stół.

W niedzielę (27 listopada) już po raz 29. rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, realizowane pod hasłem „Świeca, która tworzy polską wigilię”.
Symbolem akcji jest świeca Caritas, która od blisko trzech dekad
gości na wigilijnych stołach w Polsce.
Zyski ze sprzedaży świec Caritas przeznaczane są na całoroczne dożywianie dzieci
w szkołach i świetlicach, a także pomoc edukacyjną, leczenie i letni wypoczynek.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wspiera również dzieci poza granicami Polski.
W tym roku 10 groszy z każdej wigilijnej świecy Caritas
przeznaczone zostanie na dożywianie 500 dzieci w Afryce i Ameryce Południowej.
Pozyskane datki trafią m.in. do dzieci w placówkach prowadzonych przez księży salezjanów
na Madagaskarze, dzieci z pallotyńskiej parafii w Burkina Faso
oraz dzieci z terenów wiejskich w pogrążonej w kryzysie Wenezueli.