LIZBONA 2023

UWAGA! UWAGA!!!
Osoby chcące uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży,
które na przełomie lipca i sierpnia 2023 r. odbędą się w Lizbonie w Portugalii,
zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne
w najbliższą niedzielę, 23 października, na godz. 19.00
do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego przy ul. Grodzkiej 18 w Bydgoszczy
(budynek Seminarium Duchownego).