POSŁUGA MIŁOŚCI w NASZEJ WSPÓLNOCIE

Nasz Parafialny Zespół Caritas wznawia swoje dyżury.
Pierwszy dyżur powakacyjny w środę, 7 września,
w godz. od 17.00 do 18.00 w salce przy biurze parafialnym.

PZ Caritas dyżuruje w każdą środę niosąc pomoc najuboższym.