WITAJ SZKOŁO !!!

Na początku roku szkolnego życzymy Nauczycielom,
Dzieciom i Młodzieży oraz ich Rodzicom
błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomocy Matki Zbawiciela.
W niedzielę, 11 września, na Mszy św. o godz. 11.00
zostaną pobłogosławione tornistry szkolne.
Zapraszamy wszystkie dzieci.