BĘDĄ WZRASTAĆ W BLISKOŚCI OŁTARZA

W niedzielę, 22 maja, podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 11.00,
pięciu chłopców z naszej Wspólnoty parafialnej:
Szczepan, Szymon, Paweł,  Dawid i Maksymilian,
zostało uroczyście włączonych do grona ministrantów ołtarza.
Bogu niech będą dzięki!!!