ZACZĘŁO SIĘ „NA SERIO”

Dzisiaj dotarła część więźby dachowej do naszego kościółka dziennego…

Jutro rozpocznie się montaż…

Niech się dzieje …

Dziękujemy wszystkim za pomoc, za modlitwę, za każdą ofiarę …
Konto budowlane: 07 1240 1183 1111 0000 1290 6473 (Bank Pekao SA)