BIERZMOWANI na START !!!

Już za dwa tygodnie, w poniedziałek 30 maja,
podczas Mszy św. sprawowanej w naszym kościele o godz. 18.00
grupa młodzieży otrzyma sakrament bierzmowania, czyli dojrzałości chrześcijańskiej.
Sakramentu udzielać będzie najprawdopodobniej ks. Grzegorz Nowak, Kanclerz Kurii Bydgoskiej.

Próba przed bierzmowaniem dla wszystkich kandydatów
we wtorek, 24 maja, zaraz po wieczornej Mszy św.

Na próbie powinni być obecni świadkowie i przynajmniej jeden rodzic.

Wszyscy kandydaci proszeni są o ostateczny wybór imienia patrona z bierzmowania
i podania go w dniu próby.

DUCHU ŚWIĘTY WIEJ z MOCĄ !!!