SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI „PZ CARITAS” za 2021 rok

Prezentujemy sprawozdanie z działalności
naszego Parafialnego Zespołu CARITAS za 2021 rok.

Jednocześnie z serca dziękujemy za piękno miłości braterskiej,
które dzięki zaangażowanym w dzieło CARITASU,
dzieje się w naszej Parafii.