ŻYCZENIA „ZACHWYCAJĄCE”

Ojciec Maciej przekazuje nam wszystkim z serca płynące życzenia,
dobre słowa, w imieniu ojców posługujących w naszej parafii:
Jana, Adama, Rafała i swoim,
życzenia zachwytu bo na tym wszystko polega,
bo Bóg jest ZACHWYCAJĄCY…