APEL w sprawie KRYZYSU NA GRANICY

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
w homilii Mszy św. sprawowanej w warszawskim kościele św. Krzyża
w drugi dzień Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla,
zaapelował o modlitwę i ogólnopolską zbiórkę funduszy
w niedzielę 21 listopada we wszystkich kościołach i kaplicach,
na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej. 

 

„Docierający tam migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej. Bez względu jednak na okoliczności ich przybycia, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego. Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz Delegata KEP ds. migracji – świadczy w miarę swoich możliwości taką pomoc. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie Przygranicznych Placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, w parafii przygranicznej są też uruchamiane Namioty Nadziei Caritas Polska, w których wolontariusze będą na bieżąco reagować na potrzeby związane z kryzysem.

Potrzeby są jednak zdecydowanie większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy – w niedzielę 21 listopada we wszystkich kościołach i kaplicach, za pośrednictwem Caritas Polska – na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej. Środki zbierane podczas ogólnopolskiej zbiórki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce” – powiedział abp Stanisław Gondecki.

Oto pełny tekst homilii …