SOLIDARNI z LIBANEM

W niedzielę 14 listopada obchodzimy po raz trzynasty
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
W tym roku poświęcony jest w sposób szczególny Libanowi,
a jego hasłem są słowa: „Solidarni z Libanem”.
Dzień ten organizuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie,
14 listopada przypada też V Światowy Dzień Ubogich.
Hasło tegorocznego orędzia papieża Franciszka na ten dzień brzmi:
„Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7)

PAPIESKIE STOWARZYSZENIE
POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE
WSPIERA LIBAŃCZYKÓW.
DŁUGOTRWAŁY KRYZYS EKONOMICZNY,
SKUTKI KORONAWIRUSA I WYBUCH W PORCIE W BEJRUCIE SPRAWIŁY, ŻE LIBAN STAŁ SIĘ MIEJSCEM SMUTKU
I NIEPOKOJU. MIESZKAŃCY PILNIE POTRZEBUJĄ POMOCY, ABY MIEĆ ZAPEWNIONE PODSTAWOWE ŚRODKI DO ŻYCIA.

WIĘCEJ INFORMACJI