ODPUSTY za ZMARŁYCH

Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną
w uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada, od południa
oraz w Dniu Zadusznym, 2 listopada,
możemy pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, stan łaski uświęcającej,
przyjęta Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)
uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.
Ponadto wypełniając określone warunki,
możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada
za pobożne, czyli modlitewne, nawiedzenie cmentarza.
Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

W roku 2021, podobnie jak w 2020, Penitencjaria Apostolska ogłosiła,
że „odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad”
(chodzi o to, że osiem dni, w których możemy uzyskać odpust możemy rozciągnąć na cały miesiąc, wybierając dowolnie osiem dni w listopadzie.
Nawiedzeniu cmentarza powinny towarzyszyć zwykłe warunki uzyskania odpustu).

Penitencjaria Apostolska wprowadziła też w roku 2020 i 2021 dodatkową możliwość
uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych dla osób starszych, chorych i tych wszystkich
„którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu,
na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych…”