DYSPENSA ODWOŁANA !!!

Z dniem 28 czerwca 2021
Administrator Apostolski dla Diecezji Bydgoskiej
Ks. Bp Wiesław Śmigiel
ODWOŁUJE dotychczas obowiązującą dyspensę
od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Oto treść dekretu: