ODMŁADZAMY NASZĄ PARAFIĘ !!!

Serdecznie zapraszam wszystkich Młodych,
którzy chcieliby zrobić w naszej parafii coś więcej, niż tylko to co trzeba lub wypada,
Młodych, którzy mają odwagę pragnąć więcej,
na spotkanie w piątek 25 czerwca.
O 18.00 zapraszam na Mszę Świętą wraz z nabożeństwem czerwcowym
i zaraz po niej spotkanie w salce przy biurze parafialnym.
Przynieście dobry humor, dużo entuzjazmu i świeżych pomysłów.

Czas wystartować z duszpasterstwem młodzieży!!!
Czas odmłodzić naszą parafię!!!

Raz jeszcze serdecznie zapraszam…

o. Maciej