Triduum Paschalne 2021

Z serca DZIĘKUJEMY wszystkim,
którzy tak pięknie i ofiarnie zaangażowali się
aby przygotować naszą świątynię do Świąt.
Dziękujemy za prace porządkowe tak na zewnątrz jak i wewnątrz kościoła,
za przepiękne dekoracje, które pomogły nam w przeżyciu Triduum.
Dziękujemy za ofiary na kwiaty.
Z serca dziękujemy też za wszelkie ofiary, które w minionym czasie otrzymaliśmy na utrzymanie kościoła i na budowę.
Wszystkim, dla których nasz kościół jest rzeczywiście domem, DZIĘKUJEMY!!!
Dziękujemy też Służbie Liturgicznej i Lektorom za przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego. Oby zawsze było was tak wielu!!!

Jesteście kochani!!!

__________________________________

Z całego serca życzymy Wam wszystkim cudownych, pięknych, wspaniałych Świąt.
Siłą chrześcijanina jest wiara w zwycięstwo życia nad śmiercią w każdej sytuacji,
nawet najtrudniejszej, bo chrześcijanin jest nieustannie wtulony
w serce swojego kochającego Ojca, zawsze, nawet na Golgocie.
Wzrastania w tym doświadczeniu bliskości Boga…
Tego Wam z serca życzymy dziękując jednocześnie za wasze świadectwo wiary.
DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE!!!

Wasi kapłani