WIELKI POST 2021

Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu,
który, jeśli tylko na to pozwolimy, pochłonie nas
z całym swoim pięknem i bogactwem,
które tak wyraziście wyraża się w nabożeństwach pasyjnych:
Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej.

Z serca, gorąco ZAPRASZAMY!!!