Przywitanie nowego proboszcza naszej parafii i pożegnanie o. Mirosława