Ojciec Marek Myśliński CSSp ponownie prowincjałem Zgromadzenia Ducha Świętego

Ojciec Marek Myśliński CSSp został ponownie przełożonym polskiej prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego. Wyboru dokonano podczas obradującej w Bydgoszczy XVI Kapituły Prowincjalnej.

„Myślę, że dzisiaj potrzeba nie tylko zapewnić obecność kapłana misjonarza, ale wychodzić z konkretną propozycją do człowieka, zdaje się – coraz bardziej zdezorientowanego, zagubionego w natłoku propozycji zewsząd do niego płynących” – powiedział w rozmowie z KAI ojciec prowincjał.

Według o. Marka Myślińskiego CSSp nakaz misyjny „Idźcie i głoście” pozostaje niezmienny, nie zmienia się też orędzie misyjne ani jego adresat – człowiek. – I dziś niesiemy Miłość – Boga, wszędzie tam, gdzie tej Miłości brakuje. A brakuje jej przede wszystkim tam, gdzie człowiek odłączył się od źródła miłości – Jezusa Chrystusa. Afryka – z celu misyjnych wypraw – staje się powoli kolebką misjonarskiego świata. To stąd wyjeżdżają dziś na wszystkie kontynenty z niezmiennym orędziem misyjnym młodzi misjonarze. Nasze zgromadzenie, w którym ponad dwie trzecie współbraci pochodzi z kontynentu afrykańskiego, jest tego najlepszym przykładem – zauważył.

Przełożony polskiej prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego zwrócił również uwagę na wyzwania, które zrodziły się podczas pandemii. – To w pewnym sensie czas próby, wielu tęskniło za Eucharystią, co wzmocniło jeszcze bardziej ich więź z Chrystusem, inni wykorzystali zakazy i rekomendacje jako kolejną, lepszą jeszcze niż poprzednie wymówkę, aby do kościoła po prostu nie przychodzić. Zmniejszyła się ilość ludzi w kościołach, ale nie zmniejszyła się wiara tych, którzy w nich pozostali. Wyzwania na dziś to z pewnością dotarcie do obojętnych, traktujących Kościół tylko jako instytucję, a nie wspólnotę wierzących. To z pewnością nowe pole misyjne naszych czasów – powiedział.

Jak według o. Marka Myślińskiego CSSp powinna wyglądać formacja, by liczba nowych misjonarzy rosła? – Zanim zaczniemy mówić o kształcie formacji, należy zastanowić się, w jaki sposób przyciągnąć młodych ludzi, czym zainteresować. Wydaje się, że sama misja dziś staje się coraz mniej pociągająca. Formacja otwiera, a przynajmniej powinna otwierać na drugiego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia czy poglądów. Oprócz teorii już na etapie formacji konieczna jest praktyka, doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem – dodał.

Ojciec Marek Myśliński CSSp urodził się 10 czerwca 1974 r. Wychował się w Zalesiu Królewskim, w parafii Świekatowo, w diecezji pelplińskiej. W 1995 r. wstąpił do Zgromadzenia Ducha Świętego, pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1998 r., święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2002 r. We wrześniu 2002 opuścił Polskę i udał się na misje do Senegalu, gdzie pracował przez 14 lat. Za swoją pracę na rzecz promocji Polski za granicą 15 kwietnia 2009 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2016 powrócił do Polski i pełnił funkcję ekonoma prowincjalnego, a od 2017 roku – przełożonego polskiej prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego. 16 września tego roku został ponownie wybrany przez uczestników XVI Kapituły Prowincjalnej, która odbywała się w Bydgoszczy, i zatwierdzony 17 września przez generała i jego radę na przełożonego.

Zgromadzenie Ducha Świętego zostało założone w 1703 r. we Francji. Jego charyzmatem jest praca misyjna wśród ludów, osób i grup najbardziej opuszczonych na całym świecie. Dom macierzysty polskiej prowincji mieści się w Bydgoszczy. Wspólnota polskich współbraci liczy obecnie 53 członków, którzy posługują w 14 krajach Europy, obu Amerykach i  Afryce.

Cała rozmowa z o. Markiem Myślińskim CSSp w Przewodniku Katolickim.

Tekst i zdjęcie: Marcin Jarzembowski

Źródło: link