Statystyka parafii

Ogólna charakterystyka parafii

Parafia liczy 9046 osób, z czego 8000 osób mieszka na stałe, pozostali są tylko zameldowani albo przebywają za granicą. 3/4 parafian zamieszkuje w blokach pozostali w domkach jednorodzinnych. Większość parafian to osoby starsze, które zamieszkały na tym terenie pod koniec lat siedemdziesiątych. Środowisko jest zróżnicowane pod względem wykształcenia.

Kapłanów podczas wizyty duszpasterskiej przyjmuje 80% parafian.

Bardzo niepokojące jest uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej. Na Eucharystię przychodzi regularnie 38% wierzących. Część parafian uczestniczy w niedzielnej eucharystii w kościele rektorskim. Jak na taka liczbę parafian to mało jest młodzieży i dzieci.

 

Dane za lata 2008 – 2013

ŻYCIE SAKRAMENTALNE:

CHRZEST: ilość chrztów w latach 2008 – 2013:

2008      2009      2010      2011      2012     2013

84           83           81           96           85          80

 

BIERZMOWANIE: ilość bierzmowanych w latach 2008 – 2013:

2008      2009      2010      2011      2012     2013

71           70           65           57           48           48

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Wielu parafian spowiada się regularnie. Pozostali raz w roku w ok. 60 %.

 

UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ:

Frekwencja w poszczególnych latach :

2008      2009      2010      2011      2012      średnia

3285      3098      3126      3061      3423      38,00%

 

Należy jeszcze doliczyć uczestniczących w niedzielnej Eucharystii w kościele rektorskim.

Frekwencja w dni powszednie:

o godz. 9:00 średnio 60 osób

o godz. 18:00 średnio 45 osób

 

Przeciętna liczba rozdanych Komunii św. w ciągu roku:

Około 60 tys.

 

Jaki procent zobowiązanych przystępuje do Komunii św. wielkanocnej:

ok. 60 %

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Ile dzieci przystąpiło do tego Sakramentu w latach 2008 – 2013:

2008      2009      2010      2011      2012      2013

59           65           69           78           83           74

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Ilość zawartych małżeństw w latach 2008 do 2013:

2008      2009      2010      2011      2012      2013

42           38           48           33           23           30

 

ILOŚĆ POGRZEBÓW W LATACH 2008 – 2013

 2008     2009    2010         2011      2012    2013

90          71           83           89           96          82