Schola parafialna

PŁOMYKI DUCHA ŚWIĘTEGO

Prowadzący Scholę parafialną „Płomyki Ducha Świetego”;
p. Grzegorz Popek
te. 508 376 457
e-mail: grzecholas@wp.pl