Parafialny Zespól Caritas

CARITAS

Data dodania: 2015-01-10

 

                

Parafialny Zespół Caritas
dyżuruje w salce obok Biura parafialnego w środy od 17:00 do 18:00

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Organizacja powstała na podstawie umowy Państwo-Kościół; w Diecezji Bydgoskiej założona w r. 2004. Prowadzi działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości. Parafialnemu Zespołowi Caritas przewodniczy ks. proboszcz organizując działalność z pomocą świeckiego zastępcy.

 

Siedziba: ul. Cienista 2, 85-819 Bydgoszcz, 52-371-67-21, 52-371-65-97; caritas@caritas.bydgoszcz.pl; bydgoszcz@caritas.pl

Dyrektor: ks. prał. Wojciech Przybyła

Strona internetowa: www.bydgoszcz.caritas.pl

Parafialny Zespół Caritas:

Przewodniczący o.Mirosław Zabrocki CSSp tel. 502432841

– P. Irena Wysocka: tel 606 133 160 

e-mai: irenwys@wp.pl

-P. Urszula Wejs : tel. 506 514 076

e-mai: ulaweis@gmail.com

Parafialne Zespoły Caritas w bydgoskich parafiach: Chrystusa Króla; Ducha Świętego; Matki Boskiej Częstochowskiej; Matki Boskiej Królowej Męczenników; Matki Boskiej Nieustającej Pomocy; Matki Bożej Zwycięskiej; Miłosierdzia Bożego; Najświętszego Serca Pana Jezusa; Niepokalanego Poczęcia NMP; NMP Królowej Polski; Opatrzności Bożej; Przemienienia Pańskiego; św. Andrzeja Boboli; Świętych Apostołów Piotra i Pawła; św. Jadwigi Królowej; św. Józefa; Świętego Krzyża; św. Łukasza Ewangelisty; Katedralnej św. Marcina i św. Mikołaja; św. Marka Ewangelisty; św. Mikołaja; Świętych Polskich Braci Męczenników; Świętej Rodziny; św. Stanisława Biskupa i Męczennika; Świętej Trójcy; św. Wojciecha; Wniebowstąpienia Pańskiego

 

Koła Caritas w bydgoskich szkołach:

Gimnazja: Nr 5 (Par. MB Królowej Męczenników); Nr 9 (Par. MB Zwycięskiej); Nr 20 (Par. św. Jadwigi Królowej); Nr 23 (Par. MB Nieustającej Pomocy); Nr 24 (Par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła); Nr 32 (Par. Wniebowstąpienia Pańskiego); Nr 46 (Par. MB Nieustającej Pomocy)

 

Szkoły Podstawowe: Nr 10 (Par. Świętej Trójcy); Nr 28 (Par. Opatrzności Bożej); Nr 38 (Par.  Ducha Świętego); Nr 58 (Par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła); Nr 64 (Par. Wniebowstąpienia Pańskiego); Nr 61 (Par. NMP Matki Kościoła)

 

Zespoły Szkół: Katolickich; Nr 1 (Par. Świętej Trójcy); Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (Par. MB Królowej Męczenników); Nr 8 (Par. św. Urszuli Ledóchowskiej); Nr 11 (Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa); Nr 21 (Par. MB Zwycięskiej); Nr 26 (Par. Świętych Polskich Braci Męczenników); Nr 28 (Par. św. Marka Ewangelisty); Ogólnokształcących Nr 1 (Par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła); Ogólnokształcących Nr 4 (Par. Chrystusa Króla); ZS Ogólnokształcących Nr 6 (Par. św. Wincentego à Paulo); ZS Spożywczych (Par. św. Józefa); ZS Szkół Specjalnych Nr 31 (Par. MB Częstochowskiej)

 

Akademickie Koło Caritas w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej ( wsddb@caritas.pl)

CHARYZMAT

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

___________________________________

Caritas Polska: www.caritas.pl

 

Sprawozdanie z działalności

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA 2017 r.

 

 

 

Źródła przychodów Kwota przychodów

 

 1. Ofiary parafian – zbiórki do puszek 11.875.07 zł
 2. Sprzedaż cegiełek 962.00 zł.
 3. Sprzedaż świec wigilijnych 650.00 zł.
 4. Sprzedaż książeczek/ Adoracja, Chrzest Polski/ 450.00 zł.
 5. Inne przychody 320.00 zł.

………………..

Razem przychody: 14.277.07 zł.

 

 

 

 

Przeznaczenie środków Kwota rozchodów

 

 1. Pomoc dla pogorzelców naszej parafii 4.757.50 zł.
 2. Pomoc dla szkoły w CZADZIE 975.00 zł.
 3. Pomoc rodzina-rodzinie SYRIA 510.00 zł.
 4. Pomoc poszkodowanym przez wichurę RYTEL 4.188.77 zł.
 5. Bony żywnościowe 1.500.00 zł.
 6. Zakup konserw 1.087.94 zł.
 7. Zakup art. Szkolnych 150.00 zł.
 8. Inne / skarp.męskie, reklamówki/ 34.60 zł.

 

…………………

 

Razem rozchody: 13.203.81 zł.

 

 

 

 

 

 

Pozyskane dary rzeczowe:

 

Odzież damska, męska oraz dziecięca, pościel, zabawki, 4 plecaki,

wejściówki do hali Łuczniczka na Mikołajki, zaproszenia do Modraczka

na Wigilię, żywność na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

 

Przeznaczenie darów rzeczowych:

 

Czterech dzieci otrzymało plecaki oraz zakupione art. szkolne i

wejściówki na Mikołajki do hali Łuczniczka.

Zespół Szkół nr 30 otrzymał odzież w ramach akcji „ Pomóż dzieciom

przetrwać zimę”, dwadzieścia osób otrzymało zaproszenia na Wigilię

do Modraczka, czterdzieści osób ubogich, samotnych oraz bezdomnych

otrzymało paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie.

Bieżąco otrzymują pomoc potrzebujący naszej parafii.

 

Skrócony harmonogram działań:

 

W ramach naszych możliwości oraz dzięki naszym ofiarodawcom będziemy

pomagać ubogim oraz brać udział w różnych akcjach na rzecz tych,

którym ta pomoc jest niezbędna.

 

 

PZ CARITAS dziękuje

wszystkim ofiarodawcom za dary serca.

 

SPRAWOZDANIE ZDZIAŁALNOŚCI

Parafialnego Zespołu CARITAS za 2016 rok.

 

Źródła przychodów Kwota przychodów

1.Ofiary parafian – zbiórki do puszek 5.877,30 zł.

2.Zbiórka – Skarbonki Miłosierdzia 510,- zł.

3.Sprzedaż książeczek / Chrzest 1050,

Rok Miłosierdzia, Adoracja/ 807,- zł.

4.Sprzedaż cegiełek1.220,- zł.

5.Sprzedaż świec wigilijnych835,- zł.

6.Darczyńcy150,- zł.

7.Darczyńca – talony za zakupy 300,- zł.

…………………………….

Razem przychody 9.699,30 zł.

 

 

 

Przeznaczenie środków Kwota rozchodów

1.Bony żywnościowe1.750,- zł.

2.Bony świąteczne3.850,- zł.

3.Słodycze dla dzieci/Wielkanoc/ 300,- zł.

4.Zakup konserw dla podopiecznych 470 szt. 1.106,54 zł.

5.Zakup zup z makaronem dla podop. 150 szt. 167,68 zł.

6.Zakup makaronu 28 p. i serka topionego 30 szt. 57.64 zł.

7.Lekarstwo i transport do lekarza dla niepełnospr. 41.01 zł.

8.Inne wydatki /pieczątka, woreczki/ 65,- zł.

9.Dofinansowanie koloni dla 6 dzieci 1.100,- zł.

…………………………………..

Razem rozchody 8.437.87 zł.

 

Ponadto :

 

1. 15 dzieci otrzymało plecaki wraz z wyposażeniem w art. szkolne

ofiarowane przez parafian i Caritas diecezjalną.

2. Pomoc świąteczną z ofiarowanych art. spożywczych otrzymało

31 rodzin naszej parafii.

3. W zorganizowanej przez Radę Osiedla w Modraczku kolacji

wigilijnej uczestniczyło 20 podopiecznych parafialnej Caritas.

 

Wspólnie z Caritas diecezjalną:

 

1.Rozprowadzono w naszej parafii 710 kg. jabłek i 200 kg.marchwi.

2.40 dzieci otrzymało karnety do Myślęcinka na Dzień dziecka.

3.10 dzieci otrzymało wejściówki do hali „Łuczniczka” na Mikołajki.

4.Zorganizowano „zbiórkę krwi” w której zebrano 7,1 l. krwi.

 

Z pomocy parafialnej Caritas skorzystały w ciągu roku 62 osoby.

Osoby potrzebujące zostały obdarowane także odzieżą, obuwiem,

pościelą oraz innymi rzeczami , które przynieśli parafianie.

PZ Caritas dziękuje serdecznie wszystkim ofiarodawcom.

 

Stan środków na 01.01. 2016 1.547.28 zł.

Przychody + 9.699.30 zł.

Rozchody- 8.437.87 zł.

Stan środków na 31.12.2016 =2.808.71 zł.

 

Sprawozdaniez działalności

Parafialnego Zespołu CARITAS

za 2015 rok.

 

PZ Caritas wznowił swoją działalność od 11 marca 2015 roku.

W zespole pracuje ośmiu wolontariuszy, którzy dyżurują w środy od 17-18 g.

Ilość osób objętych opieką PZ Caritas w 2015r. wyniosła 66.

 

Źródła przychodów Kwota przychodów

 

1.Ofiary parafian 7.487,- zł.

2.Sprzedaż cegiełek1.050,-zł.

3. Sprzedaż świec1.296,-zł.

4. Darczyńcy indywidualni448,-zł.

5.Dotacja Rady Osiedla Wyżyny 800,-zł.

——————-

Razem przychody 11.081,zł.

 

 

Przeznaczenie środków Kwota rozchodów

 

1. Bony żywnościowe6.030,-zł

2. Puszki – konserwy mięsne /427 szt./ 1.104.35 zł.

3. Słodycze do paczek świątecznych na

Wielkanoc i Boże Narodzenie /70 paczek/651.44 zł.

4. Kolonie i obóz harcerski /13 osób/2.400.- zł.

5. Inne wydatki / worki do jabłek, koperty,

kartki świąteczne, zdjęcia do dow.osob./ 97.93 zł.

————————-

Razem rozchody 10.283.72 zł.

 

 

Ponadto wspólnie z Caritas Diecezjalną :

 

1.Rozprowadzono w naszej parafii w maju i grudniu 1008 kg. jabłek

2.Rozdano dla dzieci 100 szt. deserów czekoladowych oraz

100 szt. musów jabłkowych.

3.50 dzieci otrzymało karnety do Myślęcinka na Dzień Dziecka.

4.20 dzieci otrzymało wejściówki na Mikołajki.

5.Rozdano 20 biletów na turniej koszykówki z reprezentantami Polski.

6.Zorganizowano wyprawki szkolne dla dzieci: akcja „Z uśmiechem do szkoły”

7.Zorganizowano akcję zbiórki krwi , w której zebrano 16,25 l. krwi.

 

Ponadto osoby potrzebujące zostały obdarowane odzieżą , obuwiem,

pościelą , zabawkami oraz innymi rzeczami ,które przynieśli

parafianie. PZ Caritas serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom.

 

PZ Caritas pragnie w 2016 roku nadal pomagać osobom potrzebującym

z naszej parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY 2015

Parafialny Zespół Caritas zebrał następującą ilość przyborów szkolnych oraz plecaków.

1. Plecaki 11 szt.

2. Zeszyty różne 187 szt.

3. Bloki techniczne 10 szt.

4. Bloki techniczne 10 szt.

5. Piórniki 7 szt.

6. Piórniki z wyposażeniem 3 szt.

7. Kredki świecowe 9 szt.

8. Kredki ołówkowe 20 kompl.

9. Pisaki 15 kompl.

10. Ołówki różne 60 szt.

11. Długopisy różne 80 szt.

12. Plastelina 5 kompl.

13. Farby 6 kompl.

14. Plany lekcji 20 szt.

15. Liczydło 1 szt.

16. Szablony 1 szt.

17. Klej 4 szt.

18. Zestaw długopisów 8 kompl.

19. Markery czerwone 4 szt.

20. Stojak do przyborów 1 szt.

21. Przybory geometryczne 3 szt.

22. Malowanki 2 szt.

23. Papier kolorowy 1 szt.

24. Dziennik ucznia 2 szt.

25. Gumki 4 szt.

26. Temperówki 3 szt.

27. Owijacze 9 szt.

28. Kredki „BARBIE” 1 szt.

29. Zakreślacie 1 kompl.

30. Mazaki 2 kompl.

– 2 –

31. Pojemniki śniadaniowe 5 szt.

32. Piłka 1 szt.

33. Kostium kąpielowy 1 szt.

34. Gra „Jeżyk” 1 szt.

35. Notatniki różne 30 szt.

 

 

 

Wyprawki szkolne otrzymane

z Caritas Diecezji Bydgoskiej

1. Piórniki 20 szt.

2. Komplet długopisów PENEL 20 szt.

3. Komplet kolorowych ołówków 20 szt.

4. Gumki 20 szt.

5. Temperówki 20 szt.

6. Zeszyty PLAY MIX 10 szt.

7. Zeszyty w kratkę 21 szt.

8. Zeszyty w linię 10 szt.

9. Segregatory 20 szt.

10. Piórniki metalowe 10 szt.

11. Skarbonki 10 szt.

 

Z wyprawek szkolnych skorzystało 26 dzieci naszej parafii.