Posługa duszpasterska

Chrzest

* chrzty w naszym kościele parafialnym odbywają się w I Sobotę miesiąca podczas mszy o godz. 18:00 oraz w III Niedzielę miesiąca o godz. 13:00

* dziecko do chrztu zgłaszają rodzice nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem

* rodzicami chrzestnymi mogą zostać  tylko i wyłącznie katolicy- osoby wierzące i praktykujące-( nie będace w karach kościelnych) które przyjęły sakrament bierzmowania. Kandydaci na rodziców chrzestnych spoza naszej parafii muszą dostarczyć odpowiednie zaswiadczenie- zgodę-  od własnego ksiedza proboszcza.

* na chrzest dziecka z innej parafii wymagana jest pisemna zgoda Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców

* na chrzest dziecka z naszej parafii w innym kościele wymagana jest także zgoda naszego Proboszcza

* ewentualne inne terminy chrztu należy wcześniej ustalić  osobiście z O. Proboszczem

* rodzice przedstawiają w biurze parafialnym akt urodzenia dziecka i akt ślubu kościelnego

 

Sakrament pojednania

* Spowiedź święta w naszym kościele 15 minut przed każdą mszą świętą
* W I Czwartek i I  Piątek miesiąca od godz. 17:00

Bierzmowanie

* przygotowanie dalsze do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej odbywa się w ramach katechezy szkolnej

* przygotowanie bliższe na spotkaniach grupowych w parafii

* sakrament bierzmowania przyjmujemy w swojej parafii zamieszkania

* do przygotowania i przyjęcia poza swoją parafią wymagana jest zgoda miejscowego Proboszcza

Ramowy Terminarz Spotkań – Katechez  kandydatów do Bierzmowania klas III Gimnazjum  2017-2018:

26.09 2017

00.10.2017

00.11.2017

…12,2017 – spotkanie „ opłatkowe”

00.02.2018

00.03. 2018

00.04.2018

0000, , .00. 2018 –  próby liturgiczne

00.00. 2018 – Spowiedź święta przed Bierzmowaniem

00.00.2018 – Sakrament Bierzmowania

 

UWAGI:

– Udział w spotkaniach jest obowiązkowy. Każda nieobecność powinna być wcześniej zapowiedziana (przynajmniej telefonicznie) i musi być usprawiedliwiona przez rodziców.

– Trzy nieusprawiedliwione nieobecności spowodują konieczność powtórzenia przygotowań i dopuszczenie do sakramentu bierzmowania w późniejszym czasie.

– Kapłani potwierdzają podpisem lub pieczątką w książeczce kandydata jego obecność i udział: na każdej mszy świętej niedzielnej, spowiedź świętą, na roratach (minimum 5 razy), nabożeństwa różańcowe (minimum 5 razy), nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

– Książeczka kandydata do sakramentu bierzmowania musi posiadać odpowiednie adnotacje i wpisy, opinie rodziców oraz katechety prowadzącego katechezy w szkole. Oceny i opinia katechety uczącego religii w szkole – zapisania w książeczce – będzie miała bardzo poważny wpływ na dopuszczenie kandydata do bierzmowania.

 

Bierzmowanie: (prawdopodobnie 10.06.2018r.) podczas wizytacji kanonicznej parafiI.

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Bierzmowanie to etap, a nie cel posługi Kościoła – zakończył się IV Kongres Nowej Ewangelizacji

Bierzmowanie dla dorosłych

Bierzmowanie dla dorosłych – 2017

 

Terminy: Terminy: 3 lutego, 24 maja, 17 października

 

Katechezy przed bierzmowaniem odbywają się w Kościele Rrektorskim Wniebowzięcia NMP „Klaryskach” (ul. Gdańska 2 w Bydgoszczy). Zapisy na pierwszym spotkaniu. Należy przynieść na nie metrykę chrztu. Zainteresowani powinni zgłosić się dwa miesiące przed wyznaczonymi terminami

 

I Komunia święta

 I Komunia święta

Informujemy, że w  roku szkolno – katechetycznym 2016/1017

Uroczystość I Komunii Świętej dzieci planowana jest na drugą niedzielę maja tj. 13.05.2018 r podczas Eucharystii o godzinie (10:30…??)

Ramowy plan przygotowania do uroczystości I Komunii Świętej 2017/18

 

Data Wydarzenie, godz. Uwagi
Wszystkie niedziele i święta Msza święta dla dzieci godz. 10:30  
19 IX 2017;
10 X 2017;
15 XI 2017;
19 XII 2017;
16 I 2018;
13 III 2018;

05 IV 2018

Spotkania Eucharystyczne z katechezą dla rodziców  godz. 18:00 19 XII połączone ze spotkaniem opłatkowym w domu parafialnym;

5 IV razem z dziećmi (pierwsza obowiązkowa próba z wyznaczaniem miejsc i funkcji)

1 października poświęcenie różańców

niedziela, godz.10:30

kupujemy różańce we własnym zakresie
Październik

 

Nabożeństwa różańcowe

godz. 17:30

wtorek i czwartek

( zapraszamy dzieci komunijne)

Grudzień

 

Roraty

godz. 6:00 lub 18:00

wtorek i czwartek o 18:00

( zapraszamy dzieci komunijne)

10 grudnia

 

Poświęcenie książeczek do nabożeństwa

niedziela, godz.10:30

zakupujemy książeczki
w parafii
7stycznia

 

Poświęcenie medalików

niedziela, godz.10:30

kupujemy medaliki we własnym zakresie
28 stycznia Poświęcenie świec

niedziela, godz.10:30

najlepiej gdyby były świece od chrztu św.
Wielki Post

 

Droga Krzyżowa

piątki, godz. 17:30

 
14 kwietnia

 

Pierwsza Spowiedź Święta

sobota, godz. 10:00

 
Kwiecień – maj Próby komunijne

po wieczornej Eucharystii (około 7x)

daty zostaną podane na ostatnim spotkaniu
Maj Nabożeństwa majowe po wieczornej Po wieczornej mszy św. ok. 18:30
12 maja Spowiedź Święta

sobota, godz. 10:00

dla Rodziców i dzieci przed I komunią świętą
13 maja Uroczysta I Komunia Święta

niedziela, godz. 10:30

 
13 maja Majowe Nabożeństwo Eucharystyczne

niedziela, godz. 16:00

dzieci otrzymują pamiątki komunijne
14-20  maja Biały Tydzień  godz. 18:00  
Czerwiec Nabożeństwo czerwcowe  godz.18:30  

Katechetka w Szkole Podstawowej nr 38:

Małgorzata Bonna :

 Ramowy plan przygotowań                                                                             do uroczystej I Komunii Świętej w roku szkolnym 2017/2018

01.10. godz.10:30 – poświęcenie różańców

10.12. godz. 10:30– poświecenie książeczek do nabożeństwa

07.01.2018 godz. 10:30– poświęcenie medalików

28.01.2018 godz. 10:30– poświęcenie świec

Różańce, medaliki i świece rodzice zakupują we własnym zakresie.

14.04. godz. 10:00– PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

12.05. godz. 15:00 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

13.05.2018 godz. 10:30- UROCZYSTA I KOMUNIA ŚWIĘTA

13.05.2018 godz. 16:00 Majowe Nabożeństwo

Eucharystyczne

 

 

 

Nabożeństwa:

Różaniec – październik, godzina 1730

Roraty – grudzień, 6:00 lub 18:00

Droga Krzyżowa – Wielki Post, piątki , godzina 1715

Nabożeństwo majowe –Po Mszy wieczornej ok 18:30.

Nabożeństwo czerwcowe –Po Mszy wieczornej ok 18:30

Msza święta w niedziele i święta (dla dzieci) godz. 10:30

Spotkania :Msza święta z katechezą dla rodziców – godz. 1800

19.09.2017 r.,10.10.2017 r. ,15.11.2017 r.

  1. 12.2017 r. (spotkanie opłatkowe dla rodziców )

16.01.2018 r., 13.03.2018 r.

05.04.2018 r.

Harmonogram prób liturgicznych dla dzieci przed I Komunią świętą:
…..04.2018 (pn.) – godz. 18:30.

….04.2018 (wt.) – godz. 18:30

….04.2018 (śr.)- godz. 18:30

….04.2018 (czw.) – godz. 18:30

….04.2018 (pt.) – godz. 18:30

….04.2018 ( sb.) – godz. 18:30

 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 

  1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 

  1. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

 

  1. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

 

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

 

Duszpasterstwo: Posługa duszpasterska

I Komunia święta

Data dodania: 2017-09-01

 I Komunia święta

Informujemy, że w  roku szkolno – katechetycznym 2016/1017

Uroczystość I Komunii Świętej dzieci planowana jest na drugą niedzielę maja tj. 13.05.2018 r podczas Eucharystii o godzinie (10:30…??)

Ramowy plan przygotowania do uroczystości I Komunii Świętej 2017/18

 

Data Wydarzenie, godz. Uwagi
Wszystkie niedziele i święta Msza święta dla dzieci godz. 10:30  
19 IX 2017;
10 X 2017;
15 XI 2017;
19 XII 2017;
16 I 2018;
13 III 2018;

05 IV 2018

Spotkania Eucharystyczne z katechezą dla rodziców  godz. 18:00 19 XII połączone ze spotkaniem opłatkowym w domu parafialnym;

5 IV razem z dziećmi (pierwsza obowiązkowa próba z wyznaczaniem miejsc i funkcji)

1 października poświęcenie różańców

niedziela, godz.10:30

kupujemy różańce we własnym zakresie
Październik

 

Nabożeństwa różańcowe

godz. 17:30

wtorek i czwartek

( zapraszamy dzieci komunijne)

Grudzień

 

Roraty

godz. 6:00 lub 18:00

wtorek i czwartek o 18:00

( zapraszamy dzieci komunijne)

10 grudnia

 

Poświęcenie książeczek do nabożeństwa

niedziela, godz.10:30

zakupujemy książeczki
w parafii
7stycznia

 

Poświęcenie medalików

niedziela, godz.10:30

kupujemy medaliki we własnym zakresie
28 stycznia Poświęcenie świec

niedziela, godz.10:30

najlepiej gdyby były świece od chrztu św.
Wielki Post

 

Droga Krzyżowa

piątki, godz. 17:30

 
14 kwietnia

 

Pierwsza Spowiedź Święta

sobota, godz. 10:00

 
Kwiecień – maj Próby komunijne

po wieczornej Eucharystii (około 7x)

daty zostaną podane na ostatnim spotkaniu
Maj Nabożeństwa majowe po wieczornej Po wieczornej mszy św. ok. 18:30
12 maja Spowiedź Święta

sobota, godz. 10:00

dla Rodziców i dzieci przed I komunią świętą
13 maja Uroczysta I Komunia Święta

niedziela, godz. 10:30

 
13 maja Majowe Nabożeństwo Eucharystyczne

niedziela, godz. 16:00

dzieci otrzymują pamiątki komunijne
14-20  maja Biały Tydzień  godz. 18:00  
Czerwiec Nabożeństwo czerwcowe  godz.18:30  

Katechetka w Szkole Podstawowej nr 38:

Małgorzata Bonna :

 Ramowy plan przygotowań                                                                             do uroczystej I Komunii Świętej w roku szkolnym 2017/2018

01.10. godz.10:30 – poświęcenie różańców

10.12. godz. 10:30– poświecenie książeczek do nabożeństwa

07.01.2018 godz. 10:30– poświęcenie medalików

28.01.2018 godz. 10:30– poświęcenie świec

Różańce, medaliki i świece rodzice zakupują we własnym zakresie.

14.04. godz. 10:00– PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

12.05. godz. 15:00 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

13.05.2018 godz. 10:30- UROCZYSTA I KOMUNIA ŚWIĘTA

13.05.2018 godz. 16:00 Majowe Nabożeństwo

Eucharystyczne

 

 

 

Nabożeństwa:

Różaniec – październik, godzina 1730

Roraty – grudzień, 6:00 lub 18:00

Droga Krzyżowa – Wielki Post, piątki , godzina 1715

Nabożeństwo majowe –Po Mszy wieczornej ok 18:30.

Nabożeństwo czerwcowe –Po Mszy wieczornej ok 18:30

Msza święta w niedziele i święta (dla dzieci) godz. 10:30

Spotkania :Msza święta z katechezą dla rodziców – godz. 1800

19.09.2017 r.,10.10.2017 r. ,15.11.2017 r.

  1. 12.2017 r. (spotkanie opłatkowe dla rodziców )

16.01.2018 r., 13.03.2018 r.

05.04.2018 r.

Harmonogram prób liturgicznych dla dzieci przed I Komunią świętą:
…..04.2018 (pn.) – godz. 18:30.

….04.2018 (wt.) – godz. 18:30

….04.2018 (śr.)- godz. 18:30

….04.2018 (czw.) – godz. 18:30

….04.2018 (pt.) – godz. 18:30

….04.2018 ( sb.) – godz. 18:30

 

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 

  1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 

  1. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

 

  1. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

 

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

Sakrament małżeństwa

Data dodania: 2016-09-01

* narzeczeni zgłaszają się do proboszcza  w celu uzgodnienia terminu ślubu

* 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa zostaje spisany protokół przedmałżeński

* narzeczeni spoza naszej  parafii muszą posiadać zgodę na ślub od jednego ze swoich Proboszczów

* termin ślubu w kościele innym niż parafialny- po uzyskaniu zgody własnego proboszcza  – należy ustalić z tamtejszym proboszczem (rektorem kościoła), natomiast protokół przedślubny spisywany jest w tutejszym  lub za zgodą proboszcza w innym) biurze parafialnym

Wymagane dokumenty:

– aktualne świadectwo chrztu

– świadectwo bierzmowania, o ile nie jest ten sakrament odnotowany w metryce chrztu

– zaświadczenie o wspólnie przeżytych  katechezach przedślubnych

– dowody osobiste

– zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego, bądź akt ślubu cywilnego

Proboszcz: o. Mirosław Zabrocki CSSp tel. 502 432 841

Poradnictwo Rodzinne :
p. Justyna Bagniewska  tel. 660 665 124

Katecheza przedmałżeńska w Diecezji

Bydgoskiej odbywa się w następujących

ośrodkach:

W Bydgoszczy:

Którędy do Miłości…?

CYKL SPOTKAŃ DLA NARZECZONYCH

przy Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

Bydgoszcz – Piaski ul. Smukalska 113

Zgłoszenia przyjmuje: s. M. Adriana Majnusz

———————————————————————————————————————–

Ruch Spotkania Małżeńskie organizuje katechezę

przedmałżeńską w formie 9 spotkań pod

nazwą Wieczory

dla Zakochanych.

Miejsce: Kościół MB Zwycięskiej, ul. B.Głowackiego,

Bydgoszcz

Spotkania: niedziela, godz. 17.00

Zapisy przyjmują: Kasia i Tomek;

509 180 030, spotkania.bydgoszcz@gmail.com

———————————————————————————————————————–

Co i jak zanim powiesz TAK”O tym co łączy, dzieli, pomoże pokonać burze, będzie Waszą siłą, będzie Waszym wyzwaniem.

SZEŚĆ CZWARTKOWYCH SPOTKAŃ I WYJAZD

WEEKENDOWY

 

Sakrament chorych

* sakrament ten udziela choremu łaski Ducha świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci

* dzięki tej sakramentalnej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla jego zbawienia

* sakrament ten można powtarzać, jeżeli chory wyzdrowiał i ponownie zachorował, albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie

* przy przejściu z tego życia do wieczności człowiek wierzący zostaje umocniony Wiatykiem Ciała i Krwi Chrystusa, dlatego nie należy odkładać przyjęcia tego Sakramentu, dopóki wierny ma jeszcze pełną świadomość

* zgłoszonych chorych w ich  domach odwiedzamy zasadniczo w I Czwartek i I Piątek miesiąca

*  nagłe przypadki należy zgłaszać bez względu na czas i porę  telefonicznie lub osobiście w parafii.

*Istnieje możliwość korzystania z posługi Nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, ktory w niedziele i święta ,( po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) zanosi chorym Pana Jezusa w Komuni świetej po Mszy swietej o godzinie 9:00. Telefon do szafarzrza : P. Wojciech Pieciun : 600 026 415

Pogrzeb katolicki

* zmarłego parafianina najbliżsi  krewni zgłaszają  w Biurze  parafialnym celem wpisania do księgi zmarłych.

* w celu dokonania wpisu konieczny jest Akt zgonu z USC i informacja o dniu i miejscu pogrzebu oraz potwierdzenie udzielonego sakramentu chorych (jeżeli zgon nastąpił w szpitalu bądź w hospicjum)

* parafia nie posiada własnego cmentarza, dlatego rodzina sama ustala miejsce pochówku na cmentarzu

* na pogrzeb poza miejscem zamieszkania wymagana jest zgoda miejscowego proboszcza

* Kościól wciąż  i niezmiennie za właściwe – uznaje pogrzebanie ciała ludzkiego, ktore jest „świątynią Ducha Świętego”  –  i zaledwie toleruje pogrzeby prochów w urnach,ktore powinny jednak odbywać się w uproszczonej formie i bez Mszy św.

Msza św. pogrzebowa ( w przypadku kremacji ciała ) powinna odbyć się jeszcze przed dokonaniem jego  spalenia.