Duszpasterze

Kapłani

W parafii posługę duszpasterską sprawują Ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego

Proboszcz:
O. Maciej Sierzputowski CSSp tel: 797 907 354

Wikariusze:
O. Rafał Kiedrowicz                        tel: 797 692 759
O. Marek Reiwer                               tel. 608 741 611

Rezydenci:
O. Sławomir Barciszewski           tel. 698 655 552
O. Adam Wedmann                          tel. 513 084 293

_____________________________

Zakrystianie- wolontariusze:
Łukasz Nycek, Artur Paprocki

_____________________________

Poradnictwo Rodzinne:
p. Justyna Bagniewska (vacat)

_____________________________

Katechetki w Szkole Podstawowej nr 38:
p. Małgorzata Bonna
p. Hanna Lejbman
p. Marzena Liwak

telefon:
(parafia: 52 371 38 96)
(szkoła: 52 36 38 918)

_____________________________

Katecheza przyparafialna (katecheza przed bierzmowaniem):
duszpasterze i wolontariusze z grup apostolskich: m.in.  z Odnowy w Duchu Świętym