Duszpasterze

 

Kapłani

W parafii posługę duszpasterską sprawują Ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego

Proboszcz:

  1. Mirosław Zabrocki CSSp                 tel. 502 432 841

Wikariusze:

  1. Marek Reiwer CSSp                       tel. 608 741 611
  2. Sławomir Barciszewski                   tel. 698 655 552
    o. Adam Wedmann CSSp tel. 513 084 293

Zakrystianie- wolontariusze: Roman Romanowski, Sławomir Jeńczak , Artur Paprocki Czesław Radecki

Poradnictwo Rodzinne:
p. Justyna Bagniewska (vacat)

Katechetki w Szkole Podstawowej nr 38:

Małgorzata Bonna

Hanna Lejbman

Patryk Kądziela (Dzieci Komunijne z klas III) tel. 577 348 778

Marzena Liwak (vacat)

telefon:
(parafia: 52 371 38 96)
(szkoła 52 3638918)

Katecheza przy parafialna (katecheza przed bierzmowaniem):
duszpasterze i wolontariusz z grup apostolskich: min.  Neokatechumenatu i Odnowy w Duchu Świętym …..