Duszpasterze

Kapłani

W parafii posługę duszpasterską sprawują Ojcowie ze Zgromadzenia Ducha Świętego
Proboszcz:
o. Mirosław Zabrocki CSSp                 tel. 502 432 841
Wikariusze:
o. Wojciech Laniecki CSSp                  tel.515 470 259
o. Marek Reiwer CSSp                        tel. 608 741 611
o. Sławomir Barciszewski                   tel 698 655 552
(o. Andrzej Bondyra CSSp – rezydent )  tel.602 554 453)

Zakrystianin:
br. Hieronim Majka CSSp                    tel.664 022 668

Poradnictwo Rodzinne :
p. Justyna Bagniewska

Katechetki w Szkole Podstawowej nr 38:

Małgorzata Bonna  (Dzieci Komunijne z klas III)
Marzena Liwak
Hanna Lejbman

telefon:
(parafia : 52 371 38 96)
(szkoła 52 3638918)

Katecheza przy parafialna (katecheza przed bierzmowaniem):
p. Wiesława Kudlińska                         tel. 600 520 092
oraz duszpasterze