Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Kal. liturgiczny

 
Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu
19 lutego 2018r.

Kal. parafialny

Warto wiedzieć

 
 
 
W każdy czwartek o godzinie 19:00  w salce obok Biura parafialnego miting zamknięty   Grupy AA JAKUB.
*
W ostatni czwartek
każdego miesiąca  o godzinie 18:00 Msza święta w intencji trzeźwości a po niej o 19:00
otwarty dla wszystkich Miting Grupy JAKUB
 

Szybki kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Ducha Świętego
ul. Glinki 40
85-174 Bydgoszcz 43
skr.poczt. 33
Telefon: 52 371 38 96
E-mail :miro2203@o2.pl

Duszpasterstwo: Posługa duszpasterska

Chrzest

* chrzty w naszym kościele parafialnym odbywają się w I Sobotę miesiąca podczas mszy o godz. 18:00 oraz w III Niedzielę miesiąca o godz. 13:00

* dziecko do chrztu zgłaszają rodzice nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem

* rodzicami chrzestnymi mogą zostać  tylko i wyłącznie katolicy- osoby wierzące i praktykujące-( nie będace w karach kościelnych) które przyjęły sakrament bierzmowania. Kandydaci na rodziców chrzestnych spoza naszej parafii muszą dostarczyć odpowiednie zaswiadczenie- zgodę-  od własnego ksiedza proboszcza. 

* na chrzest dziecka z innej parafii wymagana jest pisemna zgoda Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców

* na chrzest dziecka z naszej parafii w innym kościele wymagana jest także zgoda naszego Proboszcza

* ewentualne inne terminy chrztu należy wcześniej ustalić  osobiście z O. Proboszczem

* rodzice przedstawiają w biurze parafialnym akt urodzenia dziecka i akt ślubu kościelnego 


Sakrament pojednania

* Spowiedź święta w naszym kościele 15 minut przed każdą mszą świętą
 
* W I Czwartek i I  Piątek miesiąca od godz. 17:00

Bierzmowanie

Data dodania: 2016-09-25


http://diecezja.bydgoszcz.pl/2017/10/03/zarzadzenie-w-sprawie-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/* przygotowanie dalsze do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej odbywa się w ramach katechezy szkolnej

* przygotowanie bliższe na spotkaniach grupowych w parafii

* sakrament bierzmowania przyjmujemy w swojej parafii zamieszkania

* do przygotowania i przyjęcia poza swoją parafią wymagana jest zgoda miejscowego Proboszcza

 


Ramowy Terminarz Spotkań – Katechez  kandydatów do Bierzmowania klas III Gimnazjum  2017-2018:


 26.09 2017

00.10.2017

00.11.2017

...12,2017 – spotkanie „ opłatkowe”

00.02.2018

00.03. 2018

00.04.2018

0000, , .00. 2018 -  próby liturgiczne

00.00. 2018 - Spowiedź święta przed Bierzmowaniem

00.00.2018 – Sakrament Bierzmowania 


UWAGI:

- Udział w spotkaniach jest obowiązkowy. Każda nieobecność powinna być wcześniej zapowiedziana (przynajmniej telefonicznie) i musi być usprawiedliwiona przez rodziców.

- Trzy nieusprawiedliwione nieobecności spowodują konieczność powtórzenia przygotowań i dopuszczenie do sakramentu bierzmowania w późniejszym czasie.

- Kapłani potwierdzają podpisem lub pieczątką w książeczce kandydata jego obecność i udział: na każdej mszy świętej niedzielnej, spowiedź świętą, na roratach (minimum 5 razy), nabożeństwa różańcowe (minimum 5 razy), nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

- Książeczka kandydata do sakramentu bierzmowania musi posiadać odpowiednie adnotacje i wpisy, opinie rodziców oraz katechety prowadzącego katechezy w szkole. Oceny i opinia katechety uczącego religii w szkole – zapisania w książeczce – będzie miała bardzo poważny wpływ na dopuszczenie kandydata do bierzmowania.

 Bierzmowanie: (prawdopodobnie 10.06.2018r.) podczas wizytacji kanonicznej parafiI.    


Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego

 

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 

2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

 

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

 

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEPhttp://episkopat.pl/bierzmowanie-to-etap-a-nie-cel-poslugi-kosciola-zakonczyl-sie-iv-kongres-nowej-ewangelizacji/
Warszawa, dnia 11 września 2014 r. 

Bierzmowanie dla dorosłych

 w katedrze bydgoskiej

Bierzmowanie dla dorosłych - 2017

 

Terminy: Terminy: 3 lutego, 24 maja, 17 października

 

Katechezy przed bierzmowaniem odbywają się w Kościele Rrektorskim Wniebowzięcia NMP "Klaryskach" (ul. Gdańska 2 w Bydgoszczy). Zapisy na pierwszym spotkaniu. Należy przynieść na nie metrykę chrztu. Zainteresowani powinni zgłosić się dwa miesiące przed wyznaczonymi terminami

1 2 3 »
Strona główna | Aktualności | Nasza parafia | Duszpasterstwo | Grupy parafialne | Galeria zdjęć | Kontakt wykonanie:

E-parafia