Diecezja bydgoska

(łac. Dioecesis Bydgostiensis) jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii gnieźnieńskiej w Polsce ustanowiona 24 lutego2004 przez papieża Jana Pawła II bullą, która weszła w życie 25 marca2004 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Utworzenie diecezji było dopełnieniem reformy administracyjnej Kościoła w Polsce z 25 marca1992 zawartej w bulli Totus Tuus Poloniae populus (wydzielona z 12 dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, 1 dekanatu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i fragmentów 3 dekanatów diecezji pelplińskiej).

http://www.diecezja.bydgoszcz.pl