STARTUJEMY Od Nowa …

W piątek 11 i w sobotę 12 czerwca
gościć będziemy w naszym kościele
IV Forum Charyzmatyczne Diecezji Bydgoskiej.
Wniesie to troszeczkę zmian w rytm życia naszej wspólnoty.
W piątek Msze św. jak zwykle o 7.00, 9.00 i 18.00,
natomiast w sobotę nie będzie Mszy o godz. 9.00 (!!!).
Dodatkowo w wieczornych Mszach św. wewnątrz kościoła
będą mogły uczestniczyć jedynie osoby zapisane na Forum,
ale będzie możliwość uczestniczenia na zewnątrz, gdzie zainstalowany zostanie duży ekran. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji tego wydarzenia.

Oto, co piszą o nim sami organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Charyzmatyczna Bydgoszcz: Startujemy od nowa 🙂
W nową, zupełnie inną rzeczywistość, jednak ufając całym sercem,
że dobry Ojciec ma nas i wszystko w swoich dłoniach.
Na Forum zaprosiliśmy Marcina Zielińskiego oraz Mocnych w Duchu
wraz z o. Jackiem Olczykiem SJ.
Staniemy razem do modlitwy o ogień Ducha Świętego,
by Jezus przyszedł do nas na nowo – naszych rodzin, wspólnot, kościołów, serc.
Będziemy wołać o uwolnienie od lęków i rozlanie się w nas nadziei, życia, pokoju.
Będziemy oddawać Bogu chwałę, że czyni nowe, tak jak powiedział:
„Oto czynię wszystko nowe.” ( Ap 21, 5)