318. URODZINY

Było to dokładnie w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 27 maja 1703 roku w Paryżu…

Dzisiaj Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi
świętuje 318 lat swojej historii.
Duchacze głoszący Ewangelię na całym świecie
i posługujący ludzkiej nędzy w prawie 60 krajach świata,
dziękują za te lata misyjnej przygody w miejscach,
dla których Kościół z trudem znajduje pracowników.

historia Zgromadzenia