NOWE OBOSTRZENIA

UWAGA! UWAGA!!!
Od dzisiaj (27.03) obowiązują nowe obostrzenia!!!
W kościele może przebywać jednocześnie 1 osoba na 20m2,
zachowując minimalny dystans przynajmniej 1,5m.
Oczywiście obowiązkowe są maseczki i dezynfekcja rąk.
W związku z tym jesteśmy zmuszeni liczyć osoby wchodzące do kościoła 😞
Po osiągnięciu dopuszczalnego limitu osób w kościele
pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w liturgii na zewnątrz
(będzie włączone nagłośnienie zewnętrzne i ustawione krzesła).
Zachęcamy gorąco do korzystania z transmisji na żywo:
Módlmy się gorliwie o jak najszybsze ustanie pandemii!!!